Tegeltakrengöring

Takrengöring utförd av en expert är ett snabbt och billigt sätt att underhålla ditt tegeltak.

Genom att rengöra tegeltaket kan du ta bort mossa som samlar fukt på taket. Samtidigt kommer taket att se finare ut.

Tegeltaket måste ha en intakt beläggning för att skydda takplattorna mot fukt och frostvittring. Trots beläggningen kan löv, kvistar och annat skräp från träden samlas på taket, vilket ytterligare främjar överföringen av fukt till ytan av takplattorna och på så sätt påskyndar slitningen av beläggningen. Slitning av beläggningen utsätter taket för mosstillväxt.

Du kan underhålla tegeltaket mellan beläggningarna t.ex. med mekanisk takrengöring, byte av söndriga tegelpannor och applicering av bekämpningsmedel. Vanligtvis slutförs arbetet på en dag.

När är ett tegeltak i behov av rengöring och underhåll?

Rengöring av ett tegeltak är aktuellt om taket har intakt och tillräcklig beläggning, men har löst skräp eller smuts eller en liten mängd mossa har samlats på taket. Om taket redan har mycket mossa behöver taket en ny beläggning för att skydda det.

Beställ en gratis konditionsgranskning

Lämna oss dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.


  Fastighetstyp*:

  Jag är intresserad*


  Observera att blanketten inte kan skickas om du inte har accepterat sekretesspolicyn och fyllt i de obligatoriska fälten.

  Så här fungerar det när du beställer en tegeltaksbeläggning från Väriset

  1. Granskning av tegeltaket
   Vi tar reda på takets underhållshistorik och rekommenderar en lämplig lösning.
  2. Offert
   Du får en fastprisoffert på arbetet.
  3. Svart på vitt
   Vi gör ett skriftligt avtal och kommer tillsammans överens om preliminära tidtabellen för rengöringen.
  4. Arbetarna och materialen anländer.
   Arbetarna kommer med materialen vid överenskomna tidpunkten.
  5. Förberedelser
   Vi gör nödvändiga skyddsförberedelser.
  6. Noggrant grundarbete
   Vi rengör taket mekaniskt, blåser bort löst skräp med en lövblås och tömmer rännorna.
  7. Applicering av bekämpningsmedlet.
   Vi applicerar bekämpningsmedel på taket som dödar mossa och annan växtlighet på taket.
  8. Vi städar gården
   När vi är klara med arbetet städar vi gården noggrant och transporterar bort avfallet.
  9. Färdigt!
   Vi granskar att arbetet är felfritt och gör en slutbesiktning.