Talon maalauksen ajankohta – milloin maalata?

Korkea ilmankosteus, vesisade, iltakosteus, kuuma auringonpaahde… On olemassa sääolosuhteita, joiden vallitessa ei kannata sutia maalia talon ulkopintaan. Tästä artikkelista löydät vinkkejä sään huomioimiseen maalausurakassa, jotta talonmaalausprojektillasi olisi parhaat mahdollisuudet onnistua.

Milloin on paras ajankohta talon maalaukselle?

Optimaalisin maalausajankohta on perinteisesti vapusta juhannukseen.

Tämä juontaa siitä, että talven aikana talon rakenteet ovat ehtineet hyvin kuivua ja toisaalta Suomen ilmasto on kuivimmillaan juuri loppukeväästä alkukesään sadepäivien lukumäärässä laskettuna ja myös sademäärässä mitattuna, kun otetaan huomioon, ettei talvella voida lumen ja pakkasen takia maalata lainkaan.

Optimaalisin maalausajankohta on perinteisesti vapusta juhannukseen.

Kaikkia maalausprojekteja ei kuitenkaan ehditä ajoittaa juuri vapun ja juhannuksen väliin, eikä tarvitsekaan. Loppukesä ja alkusyksy ovat oikein hyviä ajankohtia maalata talo, kunhan ottaa huomioon muutaman seikan.

Ulkomaalaus ja lämpötila – mikä on sopiva maalaussää?

Paras sää talon ulkoseinien maalaukseen on lämmin pilvipouta. Tällöin maali kuivuu tasaisesti ja myös maalausjäljestä on helpompi saada tasaisen siisti.

Minimivaatimus ilman lämpötilan suhteen on yleensä +5 astetta sekä maalauksen että maalin kuivumisen aikana. Jotkin maalit voivat vaatia hieman korkeamman lämpötilan.

Soveltuvat käsittelyolosuhteet on ilmoitettu aina tuotteiden käyttöohjeissa ja ne kannattaakin vilkaista läpi ennen työn aloitusta. Lämpötilavaatimus koskee ilman lisäksi maalattavaa pintaa sekä maalia, jolla maalataan.

Minimivaatimus ilman lämpötilan suhteen on yleensä +5 astetta sekä maalauksen aikana että maalin kuivumisen aikana. Jotkin maalit voivat vaatia hieman korkeamman lämpötilan.

Toinen edellytys sopivalle maalaussäälle liittyy ilman kosteuteen. Ilman kosteuden mittaamiseen on olemassa erilaisia määreitä, mutta maalaussäästä puhuttaessa tarkastellaan ilman suhteellista kosteutta.

Tällä tarkoitetaan prosenttilukua, joka ilmaisee, kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä siihen nähden, mitä kyseisessä lämpötilassa voi enimmillään olla vesihöyrynä.

Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla alle 80 prosenttia.

Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla alle 80 prosenttia. Suhteellinen ilmankosteus on ilmoitettu useimmissa sääpalveluissa.

Jos ilmankosteus on liian suuri tai lämpötila liian alhainen, maalikalvon kuivuminen hidastuu eikä kalvo pääse muodostumaan oikein. Tällöin maalikalvosta tulee heikko ja se saattaa halkeilla. Sääolosuhteiden kanssa kannattaakin olla tarkkana.

Miten erilainen sää vaikuttaa maalausjälkeen?

Minkä tahansa maalausprojektin ensimmäinen onnistumisen edellytys on se, että maalattava pinta on puhdas ja kuiva.

Kostealle pinnalle levitetty maali ei pääse kiinnittymään kunnolla alustaansa – myös liian kuuma pinta on epäotollinen maalausalusta.

Tämän kanssa kannattaa olla ehdoton ja antaa seinien kuivua kunnolla pesun tai reippaan sadejakson jälkeen. Kostealle pinnalle levitetty maali ei pääse kiinnittymään kunnolla alustaansa, ja maalipinta voi siksi jäädä heikoksi ja irrota ennen aikojaan.

Toisaalta on hyvä huomata, että myös liian kuuma pinta on epäotollinen maalausalusta. Joskus toki joudutaan maalaamaan myös hellesäässä – eritysesti jos viime kesän kaltaiset helteet yleistyvät.

Terassin suojassa olevat pinnat voidaan maalata sateellakin.

Tällöin tulee kuitenkin pyrkiä maalaamaan aina varjon puolella ja seurata auringon kulkua, koska suorassa auringonpaisteessa maali voi kuivua liian nopeasti ja voi sen seurauksena joko kiinnittyä huonosti tai jäädä epätasaiseksi. Kuumassa paahteessa maalaaminen voi myös aiheuttaa maalipinnan kuplintaa.

Sade vahingoittaa vastamaalattua pintaa. Vesiohenteinen maali kuivuu noin kahdessa tunnissa kevyen sateen kestäväksi, mutta öljymaali vaatii vähintään vuorokauden. Maalivalinnalla on siis suuri merkitys siihen, millaiseen säärakoon kannattaa lähteä maalaamaan.

Loppukesästä ja syksyllä oman haasteensa tuovat aamu- ja iltakaste.

Suorassa vesisateessa ei luonnollisesti voi maalata, mutta esimerkiksi terassin suojassa olevat pinnat voidaan maalata sateellakin, kunhan maalattavat pinnat ovat kuivat ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.

Loppukesästä ja syksyllä oman haasteensa tuovat aamu- ja iltakaste, jotka erityisesti hitaasti kuivuvilla öljymaaleilla maalattaessa lyhentävät maalaukseen soveltuvaa työaikaa huomattavasti.

Aamukasteen tulee olla haihtunut ennen maalauksen aloittamista ja vastamaalatun maalipinnan puolestaan tulee ehtiä kuivua pölykuivaksi ennen mahdollisen iltakasteen laskeutumista. Kosteus tuoreella maalipinnalla voi aiheuttaa maalipinnan himmenemistä.

Miten varautua sään vaihteluihin?

Talon maalausurakka kestää väistämättä useamman päivän. Joskus Suomen vaihtelevat sääolot tuovat haasteita maalausprojektin läpiviemiseen. Jotta vältetään maalaustyön kaatuminen tai epäonnistuminen säiden vuoksi, on tärkeää suunnitella projektia hieman ennalta.

Ensimmäinen suunniteltava asia on maalin valinta. Edellä mainittiinkin, että vesiohenteinen maali kuivuu huomattavasti nopeammin kuin öljypohjainen maali. Maalin nopea kuivuminen tuo työhön joustavuutta.

Maalin nopea kuivuminen tuo työhön joustavuutta.

Jos esimerkiksi säätiedote on luvannut iltapäiväksi sadetta, voidaan silti maalata aamupäivällä, kunhan huolehditaan parin tunnin kuivumisajasta.

Jos maalauskokemusta ei ennestään ole, voi olla hankala hahmottaa, kuinka kauan mikäkin työvaihe kestää tai kuinka paljon ehtii maalata yhdessä päivässä. On kuitenkin hyvä tehdä jonkinlainen etenemissuunnitelma ja pyrkiä tekemään aina yksi kokonaisuus loppuun asti ennen päivän päättymistä.

Näin varmistetaan yhdenmukainen maalausjälki kullakin pinnalla. Sääennusteita kannattaa seurata urakan aikana, että voi tarvittaessa tehdä muutoksia suunnitelmaan tai ottaa käyttöön varasuunnitelman.

Ammattilaisen tekemässä maalaustyössä on aina takuu olosuhteista riippumatta.

Varasuunnitelmana voisi esimerkiksi jättää suojassa olevat puuosat viimeiseksi sadepäivien varalta. Tällaisia ovat räystäät ja autokatoksen tai terassin sisäosat.

Näin vesisade ei pääse keskeyttämään koko maalausurakkaa, kun voidaan välissä maalata sateelta suojassa olevat puuosat ja jatkaa muita seiniä myöhemmin. Ilman suhteellinen kosteusprosentti tulee tietysti tällöinkin tarkistaa.

Suomen kesän vaihtelevissa oloissa joudutaan usein pakon sanelemana maalaamaan rajakeleillä. Jos oma aika ei riitä maalaamiseen tai epävakaat sääolot epäilyttävät ja hidastavat työhön ryhtymistä, on vaihtoehtona kutsua ammattilainen hätiin.

On hyvä muistaa, että ammattilaisen tekemässä maalaustyössä on aina takuu olosuhteista riippumatta. Meillä Värisetillä hinta ei myöskään tietenkään muutu, vaikka työn valmistuminen venyisi sään vuoksi. Halutessasi voit tilata meidät maksuttomalle arviokäynnille.

Lue lisää talon ulkomaalauksesta

Suunnitteletko rintamamiestalon maalausta? Lue 5 + 1 vinkkiä rintamamiestalon ulkomaalaukseen!

Ulkopintojen huolto-opas

Lue lisää talon maalauksesta ja katon pinnoituksesta – lataa maksuton opas!

Milloin on aika maalata talon ulkoverhous? Miten välttyä yllätyksiltä? Miten varmistaa viimeistelty ja laadukas lopputulos?

Näihin ja muihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin saat vastauksen maksuttomasta Ulkopintojen huolto-oppaasta.