Lumiesteiden asennus – paras keino välttää tippuvan lumen aiheuttamat vahingot

Lumiesteiden asennus on paras keino estää katolta putoavan lumen aiheuttamat esine- ja henkilövahingot.

Toisinaan kuulee sanottavan, että tuleepahan lumet alas katoilta, jos ei ole lumiesteitä. Tämä on sinänsä totta, mutta siinä piilee myös omat vaaransa: hallitsemattomasti alas tuleva lumikuorma voi aiheuttaa vahinkoja talon rakenteille tai pahimmillaan se voi tippua jonkun niskaan vakavin seurauksin. Lumiesteiden asennus on siis paras keino estää katolta putoavan lumen aiheuttamat esine- ja henkilövahingot.

Uusissa taloissa tilanne on tämän osalta hyvä, sillä nykyään lumiesteiden asentaminen vaaditaan jo ennen muuttokatselmusta. Vanhoissa taloissa sen sijaan ei välttämättä ole lumiesteitä lainkaan.

Katolta tippuva lumi ja jää ovat kiinteistön omistajan vastuulla

Suomessa asuinrakennusten kattorakenteet kestävät yleensä erittäin hyvin lumikuormaa. Tästä huolimatta kinostuneet lumikuormat on kuitenkin parempi pudottaa katolta hallitusti, kuin antaa niiden tulla itsekseen alas. Erityinen syy tähän on se, että katolta tippuvan lumen aiheuttamat mahdolliset vahingot ovat kiinteistön omistajan vastuulla. Jos lumet tippuvat katolta esimerkiksi auton tai ihmisen päälle, ei kiinteistön vakuutus tätä korvaa. Tästä on olemassa useampia ennakkotapauksia.

Lumiesteillä pystytäänkin lisäämään talon tai kiinteistön piha-alueen turvallisuutta merkittävästi. Kannattaa kuitenkin huomata, ettei lumiestekään täysin estä lumen tippumista katolta, vaan katon reunoille kertyvä lumi ja jää on suositeltavaa poistaa joka tapauksessa.

Jalkaränni tai kattosilta eivät korvaa lumiesteitä

Perinteisissä konesaumatuissa peltikatoissa on monesti jalkarännit. Pellistä taitetut jalkarännit eivät korvaa lumiesteitä, vaikka ne joissakin tapauksissa saattaisivatkin pitää lumet katolla. Niiden lumikuorman kesto ei kuitenkaan ole lähellekään samaa luokkaa, kuin hyväksytyissä lumiesteissä. Lumikuorman kasvaessa riittävän suureksi jalkarännit saattavat pettää. Tämä voi pahimmillaan aiheuttaa vaurioita katolle ja talon rakenteille. Jalkarännin yläpuolelle kannattaa aina asentaa myös viralliset lumiesteet.

Usein lumiesteiden asennuksen yhteydessä asennetaan katolle myös muita tarvittavia kattoturvatuotteita, kuten kattosillat ja lapetikkaat. Määräysten mukaan katolla tulee olla kiinteät kattosillat niin, että kaikille huollettaville kohteille pääsee turvallisesti. Samoin kuin lumiesteiden, myös kattosillan asennus vaaditaan nykyään jo muuttokatselmuksessa, mikäli katolla on savupiippu tai muu huollettava elementti. On tärkeää huomata, että myöskään kattosilta ei missään tapauksessa korvaa lumiestettä. 

Miten valita lumiesteet ja miten ne asennetaan?

Lumiesteitä on monenlaisia ja niitä saatavilla käytännössä kaikissa eri väreissä. Tyypillisin lumiesteen malli on perinteinen kaksiputkinen malli, jota voi asentaa käytännössä kaikille eri kattotyypeille. Toinen nykyään hyvin yleinen malli on profiililumieste, joka on taitettu pellistä. Lumiesteitä on saatavilla useilta eri valmistajalta. Näistä ehkä kaksi yleisintä ovat Pisko ja Nesco.

Lumiesteiden valinnassa täytyy ottaa huomioon mm. kattomateriaali, sillä eri tyyppisille katoille on olemassa erilaiset kiinnikkeet. Lumiesteitä ostettaessa onkin hyvä varmistaa, että valittu tuote soveltuu juuri omalle katolle.

Lumiesteiden toimituksen mukana tulee yleensä selkeät ohjeet niiden asentamiseen. Lumiesteiden asentamisessa on erittäin tärkeää, että ne asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti. Näin varmistetaan, että lumiesteet kestävät niiltä vaaditun kuorman.

Ohjeiden noudattamisen lisäksi on tärkeää, että käytössä on asianmukaiset työkalut. Näin varmistat, että asennustyö on sujuvaa ja turvallista. Asennettaessa lumiesteitä tai muita kattoturvatuotteita täytyy aina huolehtia myös työturvallisuudesta. Katolla työskenneltäessä valjaiden käyttö on ehdottoman tärkeää. Joissakin tapauksissa lumiesteiden asennus on viisainta tehdä joko rakennustelineiltä tai henkilönnostimesta käsin.

Tätä nykyä Väriset Oy ei enää asenna sadevesijärjestelmiä tai kattoturvatuotteita. Palvelemme sinua mielellämme edelleen ulkoverhouksen maalaustyössä sekä tiilikaton pinnoituksessa ja puhdistuksessa.

Ulkopintojen huolto-opas

Lue lisää talon maalauksesta ja katon pinnoituksesta – lataa maksuton opas!

Milloin on aika maalata talon ulkoverhous? Miten välttyä yllätyksiltä? Miten varmistaa viimeistelty ja laadukas lopputulos?

Näihin ja muihin mieltä askarruttaviin kysymyksiin saat vastauksen maksuttomasta Ulkopintojen huolto-oppaasta.